Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Ten Darperweg in Diever, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 12 mei 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Ten Darperweg 2 Diever”, met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTenDarperweg2-0001. Het plan voorziet in een wijziging van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Ter inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 12 mei 2022 in het gemeentehuis ter inzage en is dan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.Inspraak: vanaf 12 mei 2022 t/m 22 juni 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 327841 vermelden. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521. Vul hier de tekst in]

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel