Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Economie | IndustrieNatuur en milieu | EnergieNatuur en milieu | Bodem

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTKennisgeving definitieve besluiten Gaswinning Wapse/Diever, Ministerie van Economische ZakenWat zijn de plannen in Wapse?Wat zijn de vervolgstappen?

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Economie | IndustrieNatuur en milieu | EnergieNatuur en milieu | Bodem verleend in Ministerie van Economische Zaken op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving definitieve besluiten Gaswinning Wapse/Diever, Ministerie van Economische ZakenWat zijn de plannen in Wapse?Wat zijn de vervolgstappen?

Er is door Ministerie van Economische Zaken hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De Minister van Economische Zaken heeft ingestemd met het winningsplan Diever en een omgevingsvergunning verleend voor de verhoging van de productiecapaciteit op de gaswinningslocatie Wapse. U kunt deze besluiten van vrijdag 21 juli tot en met vrijdag 1 september 2017 inzien. Als u eerder op de ontwerpbesluiten een zienswijze heeft ingediend, kunt u nu beroep aantekenen tegen de besluiten. Hieronder staat hoe dat gaat. Vermilion wint op ruim 2 kilometer diepte gas uit het gasveld Diever en heeft hiervoor een winningsplan opgesteld. In een winningsplan wordt onder meer beschreven hoeveel gas het mijnbouwbedrijf verwacht te winnen, binnen welke periode en op welke wijze zij dat willen gaan doen. Verder staat in het winningsplan wat daarbij de verwachte bodemdaling is en of er seismische risico’s verwacht worden. Het gas wordt geproduceerd op de winningslocatie Wapse aan de Noordenveldseweg in Wapse. Vermilion wil daarbij de productiecapaciteit op de winningslocatie verhogen naar maximaal 1.500.000 Nm3 per dag. De bestaande winningsinstallatie hoeft hiervoor niet te worden aangepast. Vermilion heeft voor de verhoging van de productiecapaciteit een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Zowel het gasveld Diever als de winnings­locatie Wapse bevinden zich in de gemeente Westerveld. Het geproduceerde gas wordt vanaf de locatie Wapse via een ondergrondse gasleiding getransporteerd naar de gasbehandelingsinstallatie van Vermilion in Garijp (gemeente Tytsjerksteradiel). Op het plattegrondje ziet u de locatie waar het gasveld Diever en de winningslocatie Wapse liggen. U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Diever, de omgevingsvergunning en het MER voor de verhoging van de productiecapaciteit en de bijbehorende stukken van vrijdag 21 juli tot en met vrijdag 1 september 2017 inzien op www.nlog.nl en www.gemeentewesterveld.nl. Tevens kunt u deze stukken in diezelfde periode bekijken bij de publieksbalie van de gemeente Westerveld of bij het Ministerie van Economische Zaken tijdens de reguliere openingstijden. De ontwerpbesluiten met betrekking tot dit project hebben al eerder ter inzage gelegen. Als u belang­hebbende bent en over deze ontwerpbesluiten uw mening heeft gegeven in een zienswijze, kunt u nu desgewenst beroep instellen. U stuurt dan een beroepschrift aan de Rechtbank Den Haag, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dat kan van zaterdag 22 juli tot en met vrijdag 1 september 2017. Als u belang hebt bij een of meer besluiten en als u om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Rechtbank u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel