Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTKennisgeving ontwerp omgevingsvergunning “Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Bisschopshof in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving ontwerp omgevingsvergunning “Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – zaaknummer 210973OnderwerpOp 30 november 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor de bouw van een gebouw met 22 appartementen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens is de omgevingsvergunning van “Woongroep Zandroos, Bisschopshof ong. Diever” met planidentificatie NL.IMRO.1701.576AFWZandroosDVR-0001 te verlenen. De omgevingsvergunning zal worden verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. InzageDe ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van 8 maart 2018 tot en met 19 april 2018 in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld. De ontwerp omgevingsvergunning kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. ZienswijzeGedurende de periode van de ter inzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Wij verzoeken u bij correspondentie het zaaknummer te vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel