Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan “Oldendiever 11 Diever”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oldendiever in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan "Oldendiever 11 Diever"

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 26 juli 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Wijzigingsplan Oldendiever 11 Diever” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPOldendiever11-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen - Voormalige boerderijpanden’.Ter inzage: het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 221594 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel