Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Diever, Brinkstraat 27

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Brinkstraat in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Diever, Brinkstraat 27

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, artikelen 3.4 en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid om de bestemming van het perceel Brinkstraat 27 in Diever te wijzigen van een recreatiewoning in een woonbestemming. Het plan maakt het mogelijk op de plaats van de recreatiewoning een nieuwe woning te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBrinkstrat2-0001ligt voor een ieder vanaf 26 april 2017 tot en met 6 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden ingezien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 26 april 2017 tot en met 6 juni 2017 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel