Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Oldendiever 11 Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oldendiever in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Oldendiever 11 Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 25 september 2018 het wijzigingsplan “Oldendiever 11 Diever” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming “Bedrijf” naar “Wonen-voormalige boerderijpanden.”Ter inzage: het wijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPOldendiever11-0002  ligt met ingang van 11 oktober 2018 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.Beroep: vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 kan beroep worden ingesteld door: 1.een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken;Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 226414 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel