Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Gemeentehuis Diever, partiële herziening woongebied Hof van Kalteren’, Westerveld

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Gemeentehuis Diever, partiële herziening woongebied Hof van Kalteren’, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Bij besluit van 15 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Gemeentehuis Diever, partiële herziening woongebied Hof van Kalteren” ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het braakliggende terrein achter het gemeentehuis de Diever. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen er maximaal 19 woningen woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd naar 41 woningen (30 rij-, 8 twee-onder-een-kap- en 3 vrijstaande woningen). Er zal een rechtstreekse ontsluiting op de Broekemastraat worden gemaakt. Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 21 november 2013 zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan kan tevens worden inzien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1701.0000BP000000000556-0003. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend kan slechts beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen. Beroep kan worden ingesteld gedurende de termijn van de terinzagelegging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het bestemmingsplan treedt direct na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij de Voorzitter van de Afdeling is verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel