Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Bestuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADBevestiging voornemen tot sluiten koopovereenkomst ’t Olde Schoelplein Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Bestuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADBevestiging voornemen tot sluiten koopovereenkomst ’t Olde Schoelplein Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Zoals reeds via de regionale media kenbaar is gemaakt, is de gemeente voornemens om met Stichting Actium (‘Actium’) een koopovereenkomst, later gevolgd door levering, aan te gaan met het oog op de herontwikkeling van het terrein ’t Olde Schoelplein in Diever (Dingspilhuuslocatie), aldaar gelegen aan en nabij de Valkenakker en de Hoofdstraat 88, kadastraal bekend gemeente Diever sectie G nummers 2021 en 1096 (beiden gedeeltelijk), samen groot ongeveer acht are en twintig centiare (8 a 20 ca) (‘het terrein’).Actium krijgt de opdracht om op het terrein zes (6) ‘biobased’ grondgebonden, sociale huurwoningen te realiseren en vanaf eerste bewoning minimaal 10 jaar lang in stand te houden ten behoeve van sociale huur. De koopprijs van het terrein is in lijn met het gemeentelijk grondprijzenbeleid en bedraagt in totaal negentigduizend euro (€ 90.000,00). De keus voor verkoop aan Actium berust op het feit dat Actium in de gemeente de enige woningcorporatie is die zich maatschappelijk ten doel heeft gesteld om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens.Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat zij op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria deze koopovereenkomst één-op-één kan aangaan. Indien u wilt reageren op dit voornemen tot verkoop, dan dient u dit uiterlijk op vrijdag 21 oktober 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen naar: info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van ‘verkoop gemeentegrond ’t Olde Schoelplein Diever’.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel