Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen diever
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Shakespeare Theater Diever’

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Shakespeare Theater Diever’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van 6 mei 2009 gedurende zes weken (tot 17 juni 2009) bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Shakespeare Theater Diever’ met bijbehorende toelichting, regels en plankaart. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website: www.gemeentewesterveld.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de upgrading van het bestaande terrein mogelijk te maken. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer. Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, telefoonnummer (0521) 349 349 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel