Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADDiever, Oldendiever 6, 7981 LT,

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oldendiever in Diever, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADDiever, Oldendiever 6, 7981 LT,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

bouwen woning met bijgebouwen, omgevingsvergunning uitgebreid, verzenddatum 11-10-2023, zaaknummer 303013Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Oldediever 6 in DieverBurgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning op 11 oktober 2023 hebben verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouwen aan Oldendiever 6 in Diever (zaaknummer 303013). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening & Bouwen.” Ter inzage: de stukken zijn op afspraak in te zien, telefoonnummer 14 0521. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking (11 oktober 2023) worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 303013 vermelden.Voorlopige voorziening: een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Contact: telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel