Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ’t Olde Schoelplein Diever en beeldkwaliteitsplan

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Hoofdstraat in Diever, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan 't Olde Schoelplein Diever en beeldkwaliteitsplan

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 april 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “'t Olde Schoelplein Diever” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000586-0002. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel Hoofdstraat 88 in Diever (voormalige Dingspilhuuslocatie). Tegelijk met dit ontwerpplan ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Diever ’t Olde Schoelplein - 6 woningen” ter inzage. Dit beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling één van de toetsingskaders zijn voor de nog te verlenen omgevingsvergunning voor de 6 nieuwe woningen op deze locatie.InzageU kunt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan op afspraak inzien op het gemeentehuis. Wij verzoeken u beide plannen vanaf 28 april 2022 digitaal te bekijken. Deze zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nlInloopmiddagOp dinsdagmiddag 10 mei 2022 is er van 16.00 – 18.00 uur een inloopmiddag over dit ontwerpbestemmingsplan in de hal van het gemeentehuis in Diever. U kunt het plan dan fysiek inzien en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers.ZienswijzeVanaf 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over zowel het ontwerpbestemmingsplan als het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 327023 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.ContactCluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel