Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Economie | Overige economische sectoren

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTKennisgeving gewijzigd instemmingsbesluit winningsplan Diever, Ministerie van Economische Zaken en KlimaatWaar kunt u de stukken inzien?Hoe kunt u reageren?Wat zijn de vervolgstappen?

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Economie | Overige economische sectoren verleend in Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving gewijzigd instemmingsbesluit winningsplan Diever, Ministerie van Economische Zaken en KlimaatWaar kunt u de stukken inzien?Hoe kunt u reageren?Wat zijn de vervolgstappen?

Er is door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat het instemmingsbesluit voor de gaswinning uit het voorkomen Diever vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Op verzoek van Vermilion heeft de Minister artikel 4 van dit besluit aangepast. Artikel 4 betreft de bouwkundige opname van gevoelige bouwwerken (nulmeting bouwkundige staat). De reden voor deze wijziging is dat de procedure voor deze opname meer tijd vergt dan eerst werd voorzien. De Minister geeft de producent 12 maanden om de opname uit te voeren, ingaande na onherroepelijk worden van dit wijzigingsbesluit. Aangezien tegen dit besluit nog een beroepsprocedure loopt maakt dit besluit van rechtswege deel uit van dit beroep. U kunt van woensdag 1 augustus 2018 tot en met dinsdag 11 september 2018 het instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en op het departement van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag Belanghebbenden kunnen van woensdag 1 augustus 2018 tot en met dinsdag 11 september 2018 beroep aantekenen op het instemmingsbesluit. In uw beroep kunt u uitsluitend ingaan op de verruiming van de periode waarbinnen Vermilion de bouwkundige opname van gevoelige bouwwerken moet hebben uitgevoerd. Voor zover belanghebbenden zienswijzen hebben ingediend tegen het instemmingsbesluit van 21 juli 2017 dienen deze belanghebbenden hun zienswijze tegen het instemmingsbesluit Diever van 21 juli 2017 bij het beroep te voegen. U kunt uw beroepsschrift schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Rechtbank Den Haag, afdeling bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag Uw beroep wordt alleen in behandeling genomen als u ondertekent met uw naam en adres. De rechtbank zal beoordelen of uw beroep ontvankelijk is en in het bevestigende geval zal de rechtbank inhoudelijk beoordelen of uw beroep tegen de verruimde termijn gegrond is. Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u tot vrijdag 17 augustus op werkdagen van 13.00 uur tot 16.00 uur contact opnemen met de heer Martijn Claasen (tel. 070-379 6132). Vanaf maandag 20 augustus kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, met uitzondering van de vrijdagen, contact opnemen met de heer Hisse de Vries (tel. 06-24352136).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel