Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Economie | Overige economische sectorenNatuur en milieu | Energie

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTKennisgeving voornemen gaswinning Diever, Ministerie van Economische ZakenWaarom gaswinning?Wat zijn de plannen in Wapse?Waar kunt u de stukken inzien?Uw mening geven?Hoe kunt u reageren?Wat gebeurt er met uw reactie?

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Economie | Overige economische sectorenNatuur en milieu | Energie verleend in Ministerie van Economische Zaken op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving voornemen gaswinning Diever, Ministerie van Economische ZakenWaarom gaswinning?Wat zijn de plannen in Wapse?Waar kunt u de stukken inzien?Uw mening geven?Hoe kunt u reageren?Wat gebeurt er met uw reactie?

Er is door Ministerie van Economische Zaken hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van woensdag 29 november 2016 tot en met dinsdag 9 januari 2017 ligt het ontwerpbesluit over het winnen van gas uit het gasveld Diever en het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning over het vergroten van de productie ter inzage. Nederland werkt aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Door uitvoering van het Energieakkoord neemt het aandeel duurzaam opgewekte energie fors toe: van 5,8% nu naar 16% in 2023. Ondanks deze stijging blijft gas, als schoonste fossiele brandstof, ook komende jaren nodig als een van de energiebronnen. Momenteel gebruikt 98% van de huishoudens in Nederland gas om hun huis te verwarmen en om te koken. Om die reden wordt er onder hoge veiligheidseisen en in zorgvuldig overleg met de omgeving gaswinning op eigen bodem en op zee toegestaan. Zo houden we in de overgang naar duurzame energie onze energievoorziening veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Vermilion wil op ruim 2 kilometer diepte gaswinnen uit het gasveld Diever en heeft hiervoor een winningsplan opgesteld. Het gas wordt door middel van een bestaande winningsinstallatie geproduceerd op de locatie Wapse. Vermilion wil de productiecapaciteit van de bestaande winningsinstallatie verhogen naar maximaal 1.500.000 m3 per dag. Hiervoor heeft Vermilion een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Zowel het gasveld Diever als de winningslocatie bevinden zich in de gemeente Westerveld. Vanuit de locatie Wapse wordt het geproduceerde aardgas via een ondergrondse transportleiding getransporteerd naar de aardgasbehandelingsinstallatie van Vermilion in Garijp (gemeente Tytsjerksteradiel). Van woensdag 29 november 2016 tot en met dinsdag 9 januari 2017 ligt het ontwerpbesluit over het verzoek van Vermilion tot gaswinnen uit het gasveld Diever, het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning en het MER over het vergroten van de productie ter inzage. U kunt het MER, de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken online inzien op www.nlog.nl/nieuws/ en op www.gemeentewesterveld.nl. Ook kunt u alle stukken tijdens de reguliere openingstijden op papier inzien bij: • Het gemeentehuis Westerveld, Raadhuislaan 1 te Diever, T 140521 • Het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag U kunt tijdens de ter inzage periode van woensdag 29 november 2016 tot en met dinsdag 9 januari 2017 uw mening in de vorm van een zienswijze geven over het gaswinnen uit het gasveld Diever en het verzoek tot het vergroten van de productiecapaciteit. Ook bent u van harte welkom op de informatiemarkt om vragen te stellen en informatie te krijgen over gaswinning uit het gasveld Diever. De inloopavond wordt gehouden op: Donderdag 15 december 2016 op het Dorpshuis te Wapse, gemeente Westerveld: Haarsmastraat 2, 7983 KL Wapse Tussen 19.30 tot 21.30 uur kunt u binnenlopen en met medewerkers van de overheid en Vermilion in gesprek gaan. Schriftelijk: Ministerie van Economische Zaken Directie Energie & Omgeving Cluster vergunningen Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Mondeling: tijdens de informatiemarkt op donderdag 15 december van 19.30 tot 21.30 uur Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen in het definitieve besluit.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel