Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan “Diever, Brinkstraat 27”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Brinkstraat in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan “Diever, Brinkstraat 27”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2017 heeft besloten het bestemmingsplan “Diever, Brinkstraat 27” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBrinkstrat2-0002 gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de recreatieve bestemming in een woonbestemming om aan Brinkstraat 27 op de plaats van de huidige recreatiewoning een woning te kunnen bouwen. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht: op de verbeelding is het bouwblok 1 meter naar achteren geschoven en in de regels is opgenomen dat de te bouwen woning voorzien dient te worden van een piramidedak. Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 november 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.BeroepVanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 kan beroep worden ingesteld door: •een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;•een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;•een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 209170 vermelden. Voorlopige voorzieningHet besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel