Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning “Verbouwen bakhuis en aanbrengen corridor bij de rijksmonumentale boerderij aan Kruisstraat 2 Diever”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Kruisstraat in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning “Verbouwen bakhuis en aanbrengen corridor bij de rijksmonumentale boerderij aan Kruisstraat 2 Diever”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 29 januari 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor het intern verbouwen van het bakhuis en het aanbrengen van een corridor bij de rijksmonumentale boerderij aan Kruisstraat 2 in Diever (monumentnummer 46729). Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken op grond van artikel 3.10 Wabo bekend dat zij voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning heeft betrekking op de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Afwijken bestemmingsplan’ en ‘Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’. InzageDe ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van 27 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 in het gemeentehuis van Diever. U kunt de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het zaaknummer 214549 daarbij te vermelden.ZienswijzeGedurende de periode van ter inzagelegging kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte on der vermelding van het zaaknummer 214549. Na telefonische afspraak kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel