Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor perceel Groningerweg 5 Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Groningerweg in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor perceel Groningerweg 5 Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (verzonden 10 oktober 2018) hebben verleend voor het wijzigen van het gebruik van de woning Groningerweg 5 te Diever van recreatief naar regulier wonen (zaaknummer 215071) met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWGroningerwg5-0002. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien gedurende openingstijden. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 beroep worden ingesteld door:1.een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen de ontwerpvergunning kenbaar te maken;De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Contact: cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel