Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTWijziging bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever”.

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTWijziging bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever”.

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2016 heeft besloten het bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever” te wijzigen. Met dit besluit geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van 17 juni 2015 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zaak nr. 201402853/1/R4, waarbij de Afdeling de raad heeft opgedragen een gebrek in het bestreden vaststellingsbesluit van 4 maart 2014 te herstellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.0000BP000000000532-0002. De wijziging van het digitale bestemmingsplan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.0000BP000000000532-0003. De wijziging houdt in dat de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid tot realisatie van 38 recreatiewoningen op een bosperceel van het recreatiepark, uit het plan is verwijderd. Ten aanzien van de op het kampeergedeelte van het park te realiseren 42 recreatiewoningen is bepaald dat deze gedifferentieerd zullen worden gebouwd en dat het bouwen van nieuwe 4- en 6-persoons recreatiewoningen is verboden. Inzage: het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 februari 2016 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Tevens kunt u het plan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Beroepen die ingesteld zijn tegen het besluit van 4 maart 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan, ten aanzien waarvan nog geen definitieve uitspraak is gedaan, worden geacht tevens gericht te zijn tegen het wijzigingsbesluit. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel