Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag evenementenvergunning

  1. Bekendmakingen diever
  2. Diever, Bosweg, naast toeristisch informatiepunt “De Tip”,

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een evenementenvergunning verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Diever, Bosweg, naast toeristisch informatiepunt “De Tip”,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

evenement “Struunmarkt” op: 28 april 2024, 26 mei 2024, 30 juni 2024, 28 juli 2024, 25 augustus 2024, 29 september 2024 en 27 oktober 2024 van 11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum 22-04-2024, zaaknummer 2024-005319   Procedure U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel