Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning uitgebreid Oldendiever 6 in Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oldendiever in Diever, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning uitgebreid Oldendiever 6 in Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509.AFOldendiever6-0001 willen verlenen voor het bouwen van een woning met bijgebouwen aan Oldendiever 6 te Diever. Ter inzage: u kunt de stukken vanaf 2 augustus 2023 op afspraak inzien, telefoonnummer 14 0521. U kunt stukken ook digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 3 augustus 2023 tot en met 14 september 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 303013 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel