Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan ” ’t Olde Schoelplein Diever”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Hoofdstraat in Diever, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan " 't Olde Schoelplein Diever”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “'t Olde Schoelplein Diever” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000586-0003. Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel Hoofdstraat 88 in Diever (voormalige Dingspilhuuslocatie). Daarnaast heeft de gemeenteraad het bijbehorende beeldkwaliteitsplan “Diever ’t Olde Schoelplein - 6 woningen” gewijzigd vastgesteld.Ter inzage: het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 10 november 2022 digitaal te bekijken. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken (waaronder het beeldkwaliteitsplan) zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: vanaf 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 331308 vermelden. Voorlopige voorzieningHet besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel