Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning Groningerweg 5 Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Groningerweg in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning Groningerweg 5 Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning willen verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de woning Groningerweg 5 te Diever van recreatief naar regulier wonen (zaaknummer 215071). Ter inzage: het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad op 25 juni 2018 zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerp is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 215071 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel