Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Gemeentehuis Diever, partiële herziening woongebied Hof van Kalteren’, Westerveld

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Gemeentehuis Diever, partiële herziening woongebied Hof van Kalteren’, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 22 augustus 2013, gedurende zes weken, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Gemeentehuis Diever, partiële herziening woongebied Hof van Kalteren” met bijbehorende toelichting, regels, verbeeldingen en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf die datum tevens worden ingezien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het braakliggende terrein achter het gemeentehuis de Diever. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen er maximaal 19 woningen woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd naar 41 woningen (30 rij-, 8 twee-onder-een-kap- en 3 vrijstaande woningen). Er zal een rechtstreekse ontsluiting op de Broekemastraat worden gemaakt. Zienswijze: tot en met 2 oktober 2013 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel