Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor “Verbouwen bakhuis en aanbrengen corridor bij de rijksmonumentale boerderij aan Kruisstraat 2 Diever”

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Kruisstraat in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor “Verbouwen bakhuis en aanbrengen corridor bij de rijksmonumentale boerderij aan Kruisstraat 2 Diever”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning hebben verleend voor het intern verbouwen van het bakhuis en aanbrengen van een corridor bij de rijksmonumentale (monumentnummer 46729) boerderij op het perceel Kruisstraat 2 in Diever (zaaknummer 214549). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Wijzigen monument’. De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien gedurende openingstijden. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 23 augustus 2018 tot en met 4 oktober 2018 beroep worden ingesteld door:- Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen de ontwerpvergunning kenbaar te maken;De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.  Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel