Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Ten Darperweg in Diever, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 5 juli 2022 het wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTenDarperweg2-0002. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Ter inzage: u kunt het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 4 augustus 2022 op afspraak inzien maar het plan is ook digitaal te bekijken. Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.Beroep: vanaf 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 327847 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel