Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen diever
  2. StaatscourantVaststelling bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Shakespeare Theater Diever’

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantVaststelling bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Shakespeare Theater Diever’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

B&W van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat den gemeenteraad op 30 juni 2009 heeft besloten bovengenoemd bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de upgrading van het bestaande terrein mogelijk te maken. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 14 juli 2009 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever en op www.gemeentewesterveld.nl voor een ieder ter inzage. Op afspraak is ook inzage mogelijk buiten werkuren. Aangezien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar zijn gemaakt, kan slechts een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest, gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen naar voren hebt gebracht kunt u binnen de gestelde termijn beroep instellen. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Informatie: team Leefomgeving, telefoonnummer (0521) 349 349.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel