Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. GEMEENTEBLADDiever, Bosweg ter hoogte van Hoogersmilde, sectie B, nr. 4055,

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADDiever, Bosweg ter hoogte van Hoogersmilde, sectie B, nr. 4055,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Ontwerp-weigeringsbesluit voor realisatie van een zonnepark (zon-op-land), verzenddatum 22-03-2023, zaaknummer 330791 Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en Ontwerpbesluit weigering Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Burgemeester en wethouders van Westerveld zijn voornemens om, gelet op de artikelen 2.1, 2.10 en 2.12-(lid 1, sub a, onder 3°) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te weigeren voor onderstaand project. Op basis van artikel 6.5, lid 1 Besluit omgevingsrecht dient de gemeenteraad te verklaren dat hij daartegen geen bedenkingen heeft (vvgb). De raad van de gemeente Westerveld heeft op 7 maart 2023 een ontwerp weigering vvgb voor deze omgevingsvergunning afgegeven. Daarmee is de gemeente voornemens om geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning.ProjectDe aanvraag omgevingsvergunning, welke wordt voorbereid middels de uitgebreide voorbereidingsprocedure, heeft betrekking op de realisatie van een zonnepark (zon-op-land) met een totaalomvang van 46,7 hectare (opwek van 37 MWp), waarbij de oppervlakte aan zonneakker ca 37,08 hectare bedraagt en het overige gedeelte natuurlijk wordt ingericht.. De projectlocatie is gelegen op percelen gesitueerd langs de Bosweg nabij Oude Willem. (kadastraal bekend als: gemeente Diever, sectie B, nummers 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4066, 4067, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083 en 4084).Ter inzage: het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning met bijbehorende stukken alsmede de ontwerp weigering vvgb zijn vanaf 22 maart 2023 op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. Zienswijze: vanaf 23 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 330791 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel