Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen diever
  2. STAATSCOURANTReserveren parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen op: De Wringen Dieverbrug, Hofspijk Dwingeloo, Westeres Diever, Hezenes Diever.

Redactie DieverOnline.nl

De redactie van DieverOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Diever willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Diever.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Raadhuislaan in Diever, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTReserveren parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen op: De Wringen Dieverbrug, Hofspijk Dwingeloo, Westeres Diever, Hezenes Diever.

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening van team Openbare Ruimte en overwegende dat,er een aanvraag is gedaan voor laadpalen voor het opladen van elektrisch voertuigen in de openbareruimte op bovenstaande locaties;deze wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Westerveld;de aanvragers indien van toepassing geen parkeerplaats hebben op eigen terrein;het reserveren van deze parkeerplaatsen geen tot weinig effect heeft op de parkeerdruk aangezien deaanvragers nu ook in dit gebied parkeren;de gemeente Westerveld heeft aangegeven te streven naar een energieneutraal Westerveld in 2030;de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil stimuleren en faciliteren;het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 enminder geluidsoverlast;de gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de provincies Drenthe en Groningen voor deplaatsing van laadpalen in het kader van het project ‘1000 laadpalen’;deze parkeerplaatsen op een centrale plaats in de wijk/omgeving gesitueerd dienen te worden conformde ‘plankaart mogelijke locaties openbare laadpalen’;er 8 openbare parkeerplaatsen, uitsluitend bedoeld als parkeer- en oplaadvoorziening van elektrischevoertuigen, zullen worden ingericht;deze parkeerplaatsen voor het opladen voor algemeen gebruik zijn;het belang van de eigenaren van elektrische personenauto’s zonder eigen oprit in strijd kan wordengeacht met het belang van de eigenaren van ‘gewone’ personenauto’s;deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad, dat meergewicht is toegekend aan het belang van bezitters van elektrische personenauto’s;overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet;deze maatregel genomen wordt voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;deze maatregel genomen wordt voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;deze maatregel genomen wordt voor het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;er overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van) de korpschef van nationale politie;gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders;de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake de toekenning en afwijzing van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen in het mandaatbesluit van 25 juni 2013 is gemandateerd aan de medewerker Beleiduitvoering II;besluiten:1. 8 parkeerplaatsen te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen op/ter hoogte van de volgende locaties:a. De Wringen 27 Dieverbrugb. Hofspijk 1 Dwingelooc. Westeres 7 in Dieverd. Hezenes 6 in Diever2. dit kenbaar te maken door plaatsing van de borden E04, onderborden met de tekst ‘opladen c elektrische voertuigen’ en onderborden OB504conform de bij dit besluit horende situatietekeningen..

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel